Uống Tảo Mặt Trời có tăng cân không?

Uống tảo mặt trời có tăng cân không?

[View full size]
 
Tảo Mặt Trời có tăng cân không